Το intenret πλέον όλοι το έχουν μαζί τους. Ολοένα και περισσότεροι επισκέπτες μπαίνουν στο ιστό με φορητές συσκευές τύπου Tablets ή Smartphones. Ο ιστότοπός σας πρέπει να είναι συμβατός με τέτοιου είδους συσκευές.